Trajanje napadov se zelo razlikuje od posameznika do posameznika, traja pa lahko 20 minut do 2 ur. Med napadom bolečine uporabljajte program 1, dokler je to potrebno.

Vaskularni glavobol ali glavobol v rojih  Na koncu 20-minutne terapije se intenziteta 30 sekund dolgo postopno zmanjšuje. V tej fazi je mogoče takoj začeti novo 20-minutno terapijo s preprostim stiskom stikala. To lahko ponavljate, kolikor krat je to potrebno, da naprava Cefaly učinkuje med napadom bolečine.

Za preprečevanje je treba izvesti najmanj dve 20-minutni terapiji na dan, v ta namen naj se uporablja program 2 (zjutraj in zvečer). Zaenkrat še ni zadosti kliničnih podatkov, ki bi potrdili, da ta protokol za preprečevanje zadošča.