Če se po poškodbi še nekaj časa (več kot 3 mesece) pojavljajo glavoboli, gre večinoma za anteriorne tenzijske glavobole. Napravo Cefaly se tako lahko uporablja na enak način kot pri anteriornih tenzijskih glavobolih.

Potravmatski glavobol