Uporabljajte program 1 (odpravljanje bolečine) vsak dan 3 do 4 dni pred začetkom menstruacije.

Menstrualna migrena Med obdobjem, ko se že pojavi bolečina, vsak dan izvedite dve terapiji zaporedoma, in sicer z uporabo programa 1. Na koncu 20-minutne terapije se intenziteta 30 sekund dolgo postopno zmanjšuje. V tej fazi je mogoče takoj začeti novo 20-minutno terapijo s preprostim stiskom stikala.