Več testov in raziskav je potrdilo, da je naprava Cefaly povsem varna. Deluje na osnovi naravnih fizioloških mehanizmov.

Znanstvena literatura in večkrat ponovljeni klinični testi so pokazali, da je naprava Cefaly® povsem nenevarna. Vsi uporabljeni materiali in snovi so biološko združljivi; izvedeni so bili testi reakcije kože.

Nobene klinične raziskave glede uporabe naprave Cefaly niso pokazale, da obstajajo kakšni stranski učinki ali druge težave.

Strokovnjaki so spremljali več milijonov terapij z napravo Cefaly in nihče ni poročal o stranskih učinkih.